Doorgaan naar hoofdcontent

In herinnering


Kees Fens heeft eens in een kolom van de Volkskrant geschreven over het feit dat hij als jonge man Il Vespro della Beata Virgine van Monteverdi ontelbare keren had beluisterd. Hij was zo gewend geraakt aan die uitvoering dat dit zijn referentiekader werd voor alle andere uitvoeringen van dat muziekstuk. Deze andere uitvoeringen konden hem nooit zo bekoren als de interpretatie die hij zo vaak beluisterd had. Deze was ingesleten in de groeven van zijn geheugen. De andere uitvoering paste er gewoonweg niet in.

Ik stam uit een tijd waar we op het conservatorium lp's beluisterden en verzamelden. Van mijn grote verzameling (ik bezat er duizenden) heb ik er nog een paar honderd over. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen ze weg te doen. Er zijn dierbare herinneringen gekoppeld aan die platen, al dan niet aan muziek gerelateerd. Als je een lp grijs had gedraaid, zat je te wachten op de tik of bijgeluiden die door beschadigingen op het vinyl veroorzaakt waren. Ze waren natuurlijk altijd op hetzelfde moment te horen en hoorden op den duur bij het muziekstuk. Het gaf een zekere sfeer en die werd ook vastgelegd in het geheugen. Leeftijdgenoten zullen dit zeker herkennen.

Deze week beluisterde ik de opname van mijn Paradisal Journeys op teksten van Dante uit zijn Divina Commedia door Kamerkoor Blahovist.. Nu heb ik het geluk dat ik er drie interpretaties van heb: een van mijzelf met Kamerkoor BonTon, een uit Siberië van het Kamerkoor Academia en die van het Kamerkoor Blahovist uit Kiev. Uit principe vind ik het leuk om in mijn composities weinig dwingende aanwijzingen te geven om de uitvoerende de kans te geven muziek te herscheppen. Ik word daardoor altijd verrast door mijn eigen muziek als anderen een interpretatie van dat werk ten gehore brengen. Het is geweldig om te horen dat andere musici aspecten uit jouw muziek kunnen halen die ik zelf nog niet ontdekt had. Omdat ik vaak muziek componeer, neem ik niet vaak tijd om naar mijn eigen muziek te luisteren. Zo blijft mijn hoofd leeg voor nieuwe muziek. Maar deze week, in Polen, ben ik er eens voor gaan zitten.

In mijn herinnering was de compositie die ik had opgedragen aan Margot Beekink door dit Kamerkoor Blahovist te traag uitgevoerd. Ik had hem sneller bedoeld en zelf ook altijd sneller uitgevoerd. Uit eerdere ervaringen riep de trage uitvoering weerstand bij me op. Het paste duidelijk niet in de groeven van mijn geheugen. Bij het beluisteren gebeurde er iets wonderlijks. Ik was in staat onbevangen naar de interpretatie te luisteren. Zonder spoor van irritatie of inwendig verzet en onrust werd een nieuw pad in mijn emotioneel geheugen begaan. Ik kon de uitvoering in alle subjectieve objectiviteit beluisteren en waarderen. Het was mooi gedaan. Anders dan ik ooit zou kunnen, maar emotioneel raak. Ik hoop vaker zulke ervaringen te hebben en zal om te beginnen deze week ook weer eens wat oude lp's gaan draaien.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…