Doorgaan naar hoofdcontent

Over applaus

Wij vinden het vanzelfsprekend dat na afloop van een concert een applaus weerklinkt als blijk van waardering. Wanneer die gewoonte precies tot stand kwam, weten we niet. We weten wel dat de Romeinen, afhankelijk van de waardering, geluid maakten met duim en wijsvinger, met de hele vlakke hand of met de holle hand. In het theater riep een acteur na afloop van de voorstelling: Valete et plaudite! Hierna zette het publiek het applaus (Lat. applaudere: slaan op, klappen) in.

Op een gegeven moment kun je bij diverse operahuizen op de loonlijsten clacqeurs tegenkomen. Hun taak was het om enthousiasme bij het publiek op te roepen door applaus op geregisseerde wijze in te zetten; succes bleek maakbaar. Vergelijk dit maar met het kunstmatige gelach bij 'komische' TV-series of het op commando toejuichen van TV-presentatoren of -kandidaten. Vooral de op Amerikaanse leest gemaakte programma's bedienen zich van dit middel. "Horen lachen, doet lachen" is daarbij het motto. Het is voor veel programmamakers verleidelijk om zo zelf je succes te regisseren.

Deze week heb ik bij de uitvoering van de Mattheus Passie een prachtige ervaring gehad. Er was aan het publiek gevraagd om niet te applaudisseren na afloop van de uitvoering. In overleg met het kerkbestuur was hiervoor gekozen. Na afloop was het stil, muisstil... enkele mensen uit het publiek gingen in stilte staan en bleven op hun plaats. Binnen de kortste keren, als was het afgesproken, stonden ongeveer 700 mensen in de kerk in stilte als teken van waardering terwijl wij als uitvoerenden het podium verlieten. Ik realiseerde me op dat moment dat dit een indrukwekkende vorm was om waardering te uiten; krachtiger zelfs dan een oorverdovend applaus. Ik was er door aangedaan.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…