Doorgaan naar hoofdcontent

OntroeringHet overkomt me regelmatig dat ik word ontroerd door kunstuitingen. Vooral voor muziek ben ik gevoelig, maar eigenlijk kan alle kunst mijn ontroering in gang zetten. Ontroering overkomt je, het kan plaatsvinden op de meest onverwachte momenten en locaties. Soms krijg ik een brok in mijn keel en schieten de tranen me in de ogen. Het is een intense ervaring waarbij ik mezelf 'verlies', buiten mezelf treed.

De aanleiding van de ontroering kan erg uiteen lopen. Het opvallende is dat, welke aanleiding er ook aan ten grondslag ligt, de ontroering dezelfde intensiteit lijkt te hebben. Ik herinner mij de vraagstelling nog waar ik me tijdens mijn muziekopleiding mee heb beziggehouden: "Is ontroering van iemand die geraakt wordt door een smartlap wezenlijk anders dan die van iemand die geraakt wordt door de Kindertotenlieder van Mahler?" Als ervaringsdeskundige kan ik bevestigen dat er geen verschil is.

Deze week overleed Jeannette Maria Verschure-Broekhoven, moeder van Jiri en de schoonmoeder van onze dochter Kathelijne; onverwacht snel en te jong naar onze mening. Ik bespeelde nadat ik het gehoord had thuis piano uit het nieuwe liedjesboek van Jules de Corte. Ik kwam het lied Als je overmorgen oud bent tegen:

... Als je overmorgen oud bent
Wie zal dan je bed opmaken
En wie doet je kleine zaken
En wie zorgt er voor je brood?
En wie zal er bij je waken
Op de avond voor je dood? ...

Diepe ontroering maakte zich van me meester. Ik zag het niet aankomen, de emotie kreeg door het spelen van het lied een ontsnappingsroute aangereikt. Het werkte louterend. Allerlei gedachten en emoties vochten in mij om voorrang. Toch mooi dat een eenvoudig lied je kan helpen bij je mens-zijn.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…