Doorgaan naar hoofdcontent

Ik ben een Brabander!

Het leuke van een korte vakantieperiode is dat je er weer toe komt wat boeken te lezen. Op dit moment
lees ik "Geschiedenis van Noord-Brabant" onder redactie van prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Er staat veel in beschreven wat ik al wist, maar bij herlezing (ik las de boeken al eens rond de milleniumwisseling) beklijft er toch meer. Je bent dan in staat meer te duiden en in een context te plaatsen. De inhoud krijgt daardoor meer betekenis voor je.

Mijn familie van vaders kant kwam van Nuland (bij 's-Hertogenbosch) en Gestel (Eindhoven), die van mijn moeders kant uit de omgeving van Neerpelt. Mijn wortels liggen dus in het grensgebied van wat nu Noord-Brabant en België heet. Mijn voorouders hebben de turbulente periode meegemaakt van de verschuiving van Brabant als generaliteitsland (wingewest) van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden naar zelfstandig 8ste gewest bij de Staten-Generaal (later Nationale Vergadering).

Pieter Vreede
Dit was een periode waarin voor het eerst na lange tijd een scheiding tussen kerk en staat plaatsvond en katholieken weer in openbare ambten zitting mochten hebben. Het was ook een tijd waarin de invloed van de Fransen groot was. De Fransen beschouwden alles ten zuiden van de Waal al als het hunne en de Franse invloed en hervormingen zorgden voor de opkomst van de economische groei van Brabant en vormde later (1814) zelfs het fundament voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden.

De rol van Pieter Vreede kan hierbij niet vlug overschat worden. Het is aan hem te danken dat Staats-Brabant aan kon sluiten bij de Bataafse Republiek. Mede door hem vond er, in navolging van ontwikkelingen in Frankrijk, een opwaardering plaats van het platteland. De onderhandelingen werden gehouden in Tilburg in het logement Weduwe van Collin (de 3-zwaantjes) en niet in de steden 's-Hertogenbosch en Breda. Brabant werd vanaf die tijd niet langer gezien als wingewest maar als zelfstandig gewest met 14 (12 katholieke, 1 hervormde en 1 doopsgezinde) van de 126 verkozenen in de Nationale Vergadering.

Prins Willem liet op 1 februari 1814 via een schrijven weten dat het Brabantse gewest in het kader van het toekomstige koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid behandeld zou worden. Pas toen stemde de overgrote meerderheid van de gegoede burgerij uit Brabant in met het afscheid van de Franse periode. Juist in de Bataafse en Franse tijd werden zij niet meer gediscrimineerd en hadden zij allerlei functies binnen het gemeentelijk en gewestelijk bestuur opgenomen. Zij wilden in geen geval terug naar de toestand van de vroegere generaliteitsperiode.

Met gepaste trots zeg ik dan ook tegen wie het maar horen wil: "Ik ben Brabander!"

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…