Doorgaan naar hoofdcontent

Liefde in tijden van vervreemding 2


Paul van Gulick is een geconcentreerd, gefocust man. Voortdurend is hij aan het zoeken en experimenteren, luisterend naar de juiste combinatie van tekst en muziek. Op zeker moment ging hij terug naar mystieke teksten uit de 14e eeuw. Naar de teksten van Dante. En ontstonden er mystieke melodieën Zo werden de Paradijselijke reizen geboren. Het perfecte universum van de muziek werd nog verrijkt met poëzie en grafisch werk. Bovendien werden de liederen opgedragen aan de zangers die het werk voor het eerst samen ten gehore brachten. Aan vrienden. Voor elke zanger een lied. Paul zocht in elk deel van de Paradijselijke reizen naar de kern van een persoonlijkheid.

Samenwerking en verbinding van kunsten en mensen loopt als een rode draad door zijn leven. Verbinding met mensen, maar ook met hun culturen. Dit is nergens zo goed te horen als in zijn Requiem. Hier komt alles samen. De ontmoeting met mensen in Krasnoyarsk, musici die de Russische ziel uitdragen, inspireerde hem tot het gaan van zijn eigen weg.

Hoe intens is de droefenis die uit het Stabat Mater spreekt. Met de prachtige sferen van de verschillende delen geeft Paul uiting aan zijn gedachten over lijden, dood en compassie. Klankbeelden van eenzaamheid – én vervreemding – maar ook van troost door muziek.

We ruiken en proeven de zee van de schemering in de liederen van The Sea of Sunset. De ervaring van het bijna oneindige van zee en horizon op de krijtrotsen in Zuid-Engeland maakte een geweldige indruk op hem. De klanken die in hem opkwamen om de zintuiglijke ervaring van de zee zichtbaar en voelbaar te maken, wekken bij veel mensen herkenning. Niet alleen in Engeland, maar ook in Nederland en Rusland zingen mensen met overgave Pauls muziek van de zee. De zorgvuldig gekozen poëzie van Engelse dichters vormt samen met de muziek een eenheid die universeel gevoeld wordt.

We horen ook hoe Paul als vader de karakters van zijn kinderen probeert te beschrijven. We voelen ze in en door de muziek. In klankkleur, melodie, ritme en harmonie maakt hij hoorbaar wie zij zijn.De interesse in en liefde voor mensen; de bewondering voor de menselijke creativiteit in al haar vormen, in heden en verleden; mensen die elkaar hierin herkennen en waarderen. Dit alles geeft betekenis aan Pauls leven. En aan het onze.

De interesse in en liefde voor mensen; de bewondering voor de menselijke creativiteit in al haar vormen, in heden en verleden; mensen die elkaar hierin herkennen en waarderen. Dit alles geeft betekenis aan Pauls leven. En aan het onze.

Is ons schamen voor de lelijkheid van het menselijk samenleven dan het beste dat we kunnen doen? Moet Paul in zijn werken pas dán de liefde en de harmonie beschrijven wanneer eerst de wereld is verbeterd? Of zou de herkenning van schoonheid en liefde in zijn muziek aanstekelijk werken? Kan muziek, dwars door de vervreemding en ontmenselijking heen, herkenning en verbinding, zelfs troost mogelijk maken?

Het antwoord is al gegeven.

Annemarie Estor en Kitty van Buul

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…