Doorgaan naar hoofdcontent

Reflectie bij een promotieonderzoek

Tijdens de vakantieweek in Luxeuil-les-bains met Consortium Musicum Divertimento (2012), vroeg Monique Bussmann (een van de cellisten uit het orkest) mij of ik mee zou willen denken over een bijdrage aan haar promotieonderzoek. Onderwerp is "Meerstemmigheid in de loopbaanverhalen van zorgprofessionals in de ouderenzorg en de weerklank ervan in de zorgorganisatie. Een bijdrage aan de arbeidsmarktproblematiek in de ouderenzorg." Het onderwerp sprak me meteen aan en het feit dat Monique de logische link tussen "meerstemmigheid" en "muziek" legde, was uitdagend. Ze had er ideeën over en vroeg mij vanuit mijn hoedanigheid als componist en dirigent om mee te denken over een muzikale reflectie op het onderzoek.

We hebben inspirerende gesprekken met elkaar gevoerd sinds die tijd en gaandeweg werd het steeds concreter en spannender. Er werden door Monique interviews gehouden en uitgewerkt, artikelen geschreven en ik mocht dit alles vanuit de zijlijn meemaken en meelezen. Wat mij vooral aanspreekt is het feit dat Monique zorgvuldig, met respect en groot analytisch inzicht onderzoeksresultaten formuleert. De meerstemmigheid in de interviews en bijeenkomsten werkt ze op diverse terreinen uit en maakt ze inzichtelijk. De gebruikte methodiek vind ik intrigerend. Zelf schrijft ze over haar onderzoek: "Het voorgaande heeft mij ertoe aangezet onderzoek te willen doen naar de loopbaanverhalen van zorgprofessionals en naar de impact van het goed luisteren naar deze verhalen op het HRM‐beleid en de stijl van leidinggeven in de organisatie. Door mijn eigen levenservaring ben ik gemotiveerd een onderzoeksmethode toe te passen die levensverhalen als bron van kennis erkent, die het kritisch bevragen van maatschappelijke en wetenschappelijke vanzelfsprekendheden toelaat en die tevens een zoektocht naar een verbinding tussen kunst en wetenschap bevat."

In de loop van de tijd kreeg ik andere inzichten over de wijze waarop ik met muziek zou kunnen reflecteren op de uitgewerkte casussen. Aan de hand van zo'n uitgewerkte casus van Brenda, stond me opeens duidelijk voor de geest wat ik zou moeten doen. Ik nam het "I-Poem" van Brenda als uitgangspunt en paste polyfone compositietechnieken toe. Ik ontdeed de klank van "betekenis" door gedeelten in de omkering op drie manieren tegen het thema te plaatsen. Eenmaal donker en laag (als uitbeelding van "donkere" tijden), eenmaal op oorspronkelijke toonhoogte (als uitbeelding van het heden) en vervolgens hoog en helder (als een kinderstemmetje uit het verleden dat op de achtergrond te horen is en meespeelt). Hiermee interpreteerde ik de gevoelslaag uit de interviews.

Vervolgens plaatste ik diverse "stemmen" uit het interview als contrapunt tegenover het "I-Poem" dat als thema fungeert: de stem van de werknemer, die van de partner en moeder én de stem van de analyserende onderzoeker. Ik plaatste de stemmen dusdanig dat de woorden die mij troffen in een bepaalde context werden belicht. De tijden die ik doorbracht in de elektronische studio van het Brabants Conservatorium herleefden voor mij. Alleen dit keer niet met het uitmeten, knippen en letterlijk plakken van tape; tijden veranderen.

In 2016 sluit Monique haar promotieonderzoek af. Ik heb nog tijd genoeg om na te denken over een muzikale bijdrage aan die afsluiting. Ik ben blij dat ze mij erbij betrokken heeft. Het verbreedt mijn kijk op componeren en vormprincipes. Het eerste klinkende resultaat is al te beluisteren:Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Speelt mijn linde, zingt de nachtegaal.

Gisteren waren de kinderen met de kleinkinderen op bezoek. Het was mooi weer en het is dan fijn om met zijn allen bijeen te zijn. De kleinkinderen claimen al onze aandacht; de jongsten, Floris en Reinout, omdat ze zo jong zijn en nog verzorging behoeven, Olivia omdat ze als driejarige de wereld aan het verkennen is. Elke leeftijd heeft zijn charme, maar de wereld van een driejarige vind ik wel erg boeiend om als bompa mee te mogen maken.

De taalontwikkeling van de driejarige Olivia gaat met sprongen vooruit. Ze spreekt in hele zinnen, vraagt voortdurend 'Waarom?' en je merkt aan alles dat zo'n kind de wereld aan het ontdekken is. Het kind heeft oog voor zaken waar wij als volwassenen allang blasé aan voorbijgaan. De aanwezigheid van een driejarige in je omgeving maakt dat je zelf de wereld ook weer met andere ogen beziet. De sprookjesachtige wereld van plant en dier, mens en omgeving, openbaren zich in alle luister aan wie er oog voor heeft. Olivia helpt mij de wereld weer …

God bestaat, Hij woont in Brussel.

Gisteravond heb ik een prachtige film bekeken: Le Tout Nouveau Testament, een film van schrijver Thomas Gunzig en cineast Jaco Van Dormael. God bestaat in deze film en Hij bewoont samen met Zijn vrouw en Zijn dochter Ea (verwijzing naar de Evangelische Alliantie?) een bedompt appartement zonder deuren naar de buitenwereld in een hoge flat in Brussel. Deze tirannieke en verknipte persoonlijkheid in zijn badjas terroriseert Zijn gezin en sluit zich op in Zijn geheime werkkamer waar hij op Zijn computer met sadistisch genoegen en uit verveling wetten uitschrijft die de mensheid moeten kwellen met allerlei groot en klein leed. Hij is anders dan Zijn weggelopen zoon J.C., die het volgens Hem te bont heeft gemaakt en naar Gods zeggen maar wat geïmproviseerd heeft. Zijn vrouw laat alles gedwee over zich heen gaan en Zijn dochter Ea komt voor de mensen op; zij hackt Zijn computer, maakt aan alle mensen via SMS hun sterfdatum bekend en loopt weg van huis. Zij daalt via een tunnel in de wasmach…