Doorgaan naar hoofdcontent

L'Homme machine

Op 8 november beleef ik de première van mijn Horses, A Gift To Mankind. Aanleiding tot het schrijven van die compositie was het feit dat Romsey Remount Depôt 100 jaar geleden in gebruik was genomen omdat de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid was losgebarsten. Ik heb altijd al een interesse gehad voor geschiedenis en voor de oorlogen die daar onloskoppelbaar aan verbonden zijn. Toch heb ik er voor gekozen om een ode aan het paard te schrijven en geen herdenkingscompositie die ons alleen maar herinnert aan deze vreselijke gebeurtenis in het begin van de 20ste eeuw.


Juist dit jaar komen vele (veelal schitterend geïllustreerde) boeken uit rond het thema van de Eerste Wereldoorlog. Een bijzonder boek zou ik in deze blog onder de aandacht willen brengen: Alleen de wolken van Philipp Blom, uitgegeven bij Bezige Bij. Hij beschrijft hierin juist niet de oorlog, maar het interbellum, de periode van 1918-1938. Blom doet dat op een wijze die recht doet aan de complexiteit van wat ook wel met de Tweede Dertigjarige Oorlog wordt aangeduid, het tijdvlak tussen 1914 en 1945. "Een wereld die een collectieve ervaring had doorstaan die op het eerste oog alles leek te hebben veranderd, maar nog steeds gonsde en trilde van de stromingen en de energie die in het eerste decennium van de eeuw tot leven waren gewekt en tot op de dag van vandaag mede vormgeven aan ons leven." (Blom). De relatie tussen mens en machine is een thema dat regelmatig opduikt in het boek. Als omslagillustratie heeft hij dan ook gekozen voor een foto uit 1920 van Lewis W. Hine, Powerhouse Mechanic Working a Steam Pump.


Ik moest bij het lezen denken aan een uitvoering die ik vorig jaar in Siberië (Krasnoyarsk) gaf, ter gelegenheid van het zangersjubileum van Operadiva Vera Baranova. Ik voerde daar met de geweldige coloratuursopraan Christina Alieva de bekende aria van Olympia uit van Jacques Offenbach's Les Contes d'Hoffmann. Onderwerp is de mechanische pop die af en toe mankementen vertoont. Het gebruik van een mechanische pop, waar je zelfs verliefd op kunt worden en die menselijke trekken heeft, is duidelijk een reactie op het gedachtegoed van de Franse arts en filosoof Julien Offray de La Mettrie (1709-1751). Deze Bretonse verlichtingsfilosoof maakte in 1744 als regimentsarts de belegering van Freiburg mee. Hij werd ziek en kreeg koortsaanvallen met bijbehorende hallucinaties. Deze ervaring gaf hem het inzicht dat zijn geestelijke gesteldheid een lichamelijke oorzaak had.

In 1747 schreef de La Mettrie zijn L'Homme machine waarin hij stelt dat mensen niet wezenlijk van machines verschillen en dat al ons denken en voelen tot eigenschappen van de materie zijn te herleiden. Daarom vond deze leerling van Boerhaave dat de studie van de geest eerder een onderwerp was voor medici dan voor theologen. De La Mettrie vond dat hierbij alleen waarneming en observatie ons mochten leiden. Het was een logische gedachte in een tijd dat techniek een steeds belangrijkere rol ging spelen.

Er werd veel gereageerd op zijn denkbeelden. Denk aan Frankenstein, de roman uit 1818 van Mary Schelley, die later in 1910 verfilmd werd. Hans Christian Andersen schreef in 1843 zijn kritische sprookje Chinese Nachtegaal, Offenbach componeerde in 1881 zijn Contes d'Hoffmann, Fritz Lang maakte in 1927 zijn film Metropolis en Charlie Chaplin in 1936 zijn film Modern Times. De lijst is gemakkelijk langer te maken.

De probleemstelling van de gecompliceerde relatie tussen mens en machine/techniek spreekt kennelijk tot de verbeelding. Het is dan ook een bijzondere verhouding. Nooit tevoren is de technologische ontwikkeling zo snel gegaan als in de voorbije eeuw. Blom schrijft daarover in zijn boek. En het einde is nog niet in zicht. Ik ben benieuwd waar dit toe leiden zal en of ik nog zal meemaken dat we een gezonde balans zullen vinden.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…