Doorgaan naar hoofdcontent

De laatste schakel van een lange keten van gedachten (3)

Het boek Aphorismen van Wijnaendts Francken is uit 1937 en ik heb het boek al sinds 1976 in mijn bezit. Ik vraag me af of de beleving die ik bij het boek als object heb, ook van belang is voor mijn beleving van het gedachtengoed, de inhoud. Het boek heeft een harde kaft, de tekst is gedrukt op dik, licht okerkleurig papier met een linnen reliëf en het geheel is degelijk ingebonden. Opengeslagen is het zo'n 90% van een A4-formaat en het ruikt zoals een oud boek behoort te ruiken. Het doet me denken aan de geur van de oude filmzaal bij de Lambertuskerk in Eindhoven; een plaats waar ik goede herinneringen aan heb.

Zou de beleving die de lezer van een boek heeft, veranderen met de moderne, digitale manieren waarop boeken uitgegeven worden? Met andere woorden, komt de inhoud van een boek anders bij ons binnen als zintuigen als reuk en tast uitgeschakeld worden? Misschien is de vraag alleen al gerelateerd aan mijn generatie.

Derde boek
Leven:
"Instinkt en rede komen dikwijls met elkander in botsing; de hevigste conflicten spruiten daaruit voort en gewoonlijk delft dan de rede het onderspit."

Jeugd:
"Wie voor ontgoochelingen wil bewaard blijven moet jong sterven."

Ouderdom en dood:
"Een versleten uurwerk is dikwijls de moeiten en de de kosten van reparatie niet waard; men vraagt zich wel eens af of hetzelfde niet geldt van menig menschelijk uurwerk."

Arbeid:
"Niets doen kan vermoeiender zijn dan vlijtig werken; er bestaat een moeheid, die opgeheven wordt door arbeid."

Rijkdom:
"Rijk is de mensch die heeft wat hij begeert; hoe minder hij begeert, des te meer kans heeft hij zich rijk te voelen."

Karakter:
Groot dingen komen niet tot stand langs den gulden middenweg, hoe goed dit pad in het gewone leven zijn moge."

Gemoed:
"Medevreugde is zeldzamer dan medelijden."

Smart:
"Tegenspoed is een onmisbare leerschool voor levenswijsheid, voorspoed alléén is geen goede leermeester."

Geluk:
"Men moet wèl zelf zijn geluk smeden, maar niet anderen daartoe als aambeeld gebruiken."

Eenzaamheid:
"Eenzaamheid is onontbeerlijk voor alle scheppend werk."

Vriendschap:
"Een vriend van wien men de waarheid niet kan hooren, is geen ware vriend."

Raad:
"Ongevraagde raadgevingen wekken gewoonlijk meer weerzin dan zij nut stichten."

Vijandschap:
"De haat dien wij anderen toedragen, doet gewoonlijk meer afbreuk aan ons eigen geluk dan aan het hunne."

Vertrouwen:
"Zonder onderling vertrouwen is een samenleving op den duur onmogelijk."

Omgang:
"Er zijn menschen met wie de omgang ons verkwikt en nieuwe levenskracht en zelfvertrouwen bijbrengt. Maar er zijn er ook, met wie de omgang ons verzwakt, wankelmoedig maakt en neerdrukt."

Schaamte:
"Gewoonlijk schaamt men zich meer voor geldelijke dan voor geestelijke armoede."

Mode:
"Niet slechts in kleeding heerscht mode; ook in vermaken, lectuur en meeningen is zij niet minder machtig en heerscht zij des te sterker, naarmate de mensch meer geworden is tot kuddedier."

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Speelt mijn linde, zingt de nachtegaal.

Gisteren waren de kinderen met de kleinkinderen op bezoek. Het was mooi weer en het is dan fijn om met zijn allen bijeen te zijn. De kleinkinderen claimen al onze aandacht; de jongsten, Floris en Reinout, omdat ze zo jong zijn en nog verzorging behoeven, Olivia omdat ze als driejarige de wereld aan het verkennen is. Elke leeftijd heeft zijn charme, maar de wereld van een driejarige vind ik wel erg boeiend om als bompa mee te mogen maken.

De taalontwikkeling van de driejarige Olivia gaat met sprongen vooruit. Ze spreekt in hele zinnen, vraagt voortdurend 'Waarom?' en je merkt aan alles dat zo'n kind de wereld aan het ontdekken is. Het kind heeft oog voor zaken waar wij als volwassenen allang blasé aan voorbijgaan. De aanwezigheid van een driejarige in je omgeving maakt dat je zelf de wereld ook weer met andere ogen beziet. De sprookjesachtige wereld van plant en dier, mens en omgeving, openbaren zich in alle luister aan wie er oog voor heeft. Olivia helpt mij de wereld weer …

God bestaat, Hij woont in Brussel.

Gisteravond heb ik een prachtige film bekeken: Le Tout Nouveau Testament, een film van schrijver Thomas Gunzig en cineast Jaco Van Dormael. God bestaat in deze film en Hij bewoont samen met Zijn vrouw en Zijn dochter Ea (verwijzing naar de Evangelische Alliantie?) een bedompt appartement zonder deuren naar de buitenwereld in een hoge flat in Brussel. Deze tirannieke en verknipte persoonlijkheid in zijn badjas terroriseert Zijn gezin en sluit zich op in Zijn geheime werkkamer waar hij op Zijn computer met sadistisch genoegen en uit verveling wetten uitschrijft die de mensheid moeten kwellen met allerlei groot en klein leed. Hij is anders dan Zijn weggelopen zoon J.C., die het volgens Hem te bont heeft gemaakt en naar Gods zeggen maar wat geïmproviseerd heeft. Zijn vrouw laat alles gedwee over zich heen gaan en Zijn dochter Ea komt voor de mensen op; zij hackt Zijn computer, maakt aan alle mensen via SMS hun sterfdatum bekend en loopt weg van huis. Zij daalt via een tunnel in de wasmach…