Doorgaan naar hoofdcontent

Onoverwinnelijk kerstfeest

Het woord "Kerstmis" betekende in eerste instantie "Mis" (Latijn: Missa) "van Kerst" (= Middelnederlandse vorm van het Grieks-Latijnse "Chistus"). Later kreeg "Mis"  de betekenis van "feestdag". Kerstmis is dus te vertalen als "Feestdag van Christus", maar zoals gewoonlijk liggen zaken niet zo eenvoudig als ze op het eerste gezicht lijken.

Als bron van leven is de zon een voorwerp van eerbiedige aandacht en verering geweest. Tot de belangrijkste waarnemingen behoorde het feit dat de daling van de middaghoogte van de zon in de winter op een gegeven moment ophield. Dit is het moment van de zonnestilstand of het wintersolstitium. Voor de bewoner van het noordelijk halfrond betekende dat het wonder van de langverwachte zonnekeer. Vanaf die dag gaan de dagen weer lengen. Langzaam maar zeker keert de onoverwinnelijke zon (Sol Invictus) terug. Nieuwe warmte en nieuw leven worden daardoor aangekondigd. Vanouds werd de terugkeer van de zon gevierd met feesten en mysteriën die in verband werden gebracht met de verschijning (Epiphania) of geboorte (Natalis) van een onoverwinnelijke en lichtbrengende godheid (Natalis [Solis] Invicti).

De Romeinen kenden voor het begin van onze jaartelling twee winterfeesten: één oeroud feest dat volgens de nieuwe jaartelling van Julius Caesar in 43 voor Christus op 6 januari viel (en niet correspondeerde met de feitelijke zonnewende), en één dat daarmee wél overeenkwam en op 25 december werd gevierd. Deze feesten werden in de christelijke wereld met datum en al overgenomen en gekerstend: 25 december werd het geboortefeest van het Christuskind als zon van gerechtigheid (Sol Iustitiae) en 6 januari werd het feest van de openbaring (Epiphania) van zijn goddelijkheid aan de heidense wereld, die het kind kwamen aanbidden bij monde van de wijze drie koningen uit het Oosten.

In menig kerstlied komt de tekst "Kyrie eleison" voor. Maar "Kyrios" was ook de oorspronkelijke titel voor de onoverwinnelijke zon en "Kyrie eleison" was de smeekbede die de knielende heidenen, samen met vele christenen, nog tot in de 5de-eeuw tot de opgaande zon richtten. Paus Leo de Eerste (440-461) voelde zich in een kerstpreek zelfs nog verplicht erop te wijzen dat het feest van 25 december voor de ware gelovige geen zonnefeest is, maar het feest van Christus' geboorte.

Onze smul- en braspartijen aan het einde van het jaar sluiten ook aan op oude feesten. In dit geval op de traditie van de Germaanse jacht- en slachtfeesten en de offermaaltijden voor de vruchtbaarheidsgod. Ze kregen dezelfde betekenis als bij de Romeinen: wie op de eerste dag van de nieuwe kalender lekker eet, kan erop rekenen dat het hem het hele verdere jaar goed gaat. Nieuwjaarsgeschenken en -wensen hebben een soortgelijke waarde als voorteken.

Ik las onlangs dat de ontkerkelijking ook dit jaar weer was toegenomen. Misschien heeft dat voor het van oorsprong heidense kerstfeest niet zulke ingrijpende gevolgen als je op het eerste gezicht zou denken. Ik heb het vermoeden dat dit oeroude zonnenwendefeest voorlopig nog wel gevierd zal blijven worden. Ik wens u allen veel "Vrede ende Vrolicheyt". Eet smakelijk!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…