Doorgaan naar hoofdcontent

Warmbloedig in een versteende stad

Soms koop ik een boek op de titel en blijkt het een verrassende aankoop te zijn die mijn fantasie en onderzoekingsdrift prikkelt. "Op de muren van Pompeji" (1993, Uitgeverij AMBO bv. Baarn ISBN 90 263 1286 5) van Philippe Moreau uit het Latijn vertaald door Ivo Gay is zo'n boekje.

In de inleiding schrijft Philippe Moreau dat hij geen ander doel heeft dan de lezer te vermaken. Dat doet het boekje zeker, maar aan de andere kant geeft het ons inzicht in het dagelijkse leven van alledag in Pompeji, of beter Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. In 80 voor onze jaartelling vestigde de dictator Lucius Cornelius er de veteranen van zijn legers en verbond zijn naam met die van de lievelingsgodin van de inwoners: Venus.

Inscripties in marmer waren bedoeld voor de eeuwigheid en zijn derhalve stereotiep naar vorm en inhoud, of het nu grafschriften of andere teksten betreft. Meestal zijn die inscripties conventioneel of stijf en hoogdravend en gaan zij over namen en activiteiten van magistraten of vooraanstaande burgers. De in dit boekje vermelde opschriften zijn te vergelijken met de graffiti uit onze tijd. In Pompeji zijn opschriften bewaard gebleven die op kalk zijn geschilderd of met een scherp voorwerp in de bepleistering van de muren werden aangebracht. Zijn waren niet voor de eeuwigheid bedoeld maar gaven uiting aan dagelijkse bezigheden, voorkeuren en hartstochten van de gewone man in Pompeji, voordat ze bedolven werden onder de as van de Vesuvius.

Naast de traditionele opschriften op steen zijn de muren van de stad overdekt met secuur aangebrachte opschriften in zwarte of rode verf en met graffiti die in een meer gehaaste techniek zijn opgetekend. Bij de eerste gaat het om programma's van gladiatorengevechten of verkeizingsopschriften die oproepen om op een kandidaat te stemmen. De graffiti is ongedwongener en in zijn directheid en onbetamelijkheid blijkt dat mensen sinds die tijd weinig veranderd zijn. Alleen de meest ontwikkelde Pompejanen konden overigens deze lettertekens lezen. De minder onderlegden waren slechts in staat de regelmatige kapitalen op steen te ontcijferen.

Het door de Berlijnse Academie uitgegeven Corpus inscriptionum Latinarum (C.I.L.) vormt de basis voor de bloemlezing in het boekje. Er gaat in ieder geval een hevige warmbloedigheid schuil in de versteende stad, zoals mag blijken uit de volgende uiteenlopende inscripties.

Suspirium puellarum Celadus thraex
Celadus de Thraciër laat de meisjes zuchten
(C.I.L. IV, 4397)

Cumis gladiatorum paria XX et eorum suppositicii pugnabunt Kalendis Octobris, III, pridie Nonas Octobres. Cruciarii, venatio et vela erunt. Cuniculus scriptor Lucceio salutem.
Twintig paar gladiatoren en hun plaatsvervangers zullen te Cumae vechten op de kalenden van oktober en twee dagen en één dag voor de nonen van oktober. Er zullen kruisigingen, een jachtpartij en een zonnescherm zijn. Cuniculus die dit schreef, groet Luccecius
(C.I.L. IV, 9983)

Hic ego cum veni, futui, deinde redei domi
Toen ik hier was aangekomen, heb ik geneukt; daarna ben ik naar huis gegaan
(C.I.L. IV, 2246)

Neroni feliciter
Leve Nero!
(C.I.L. IV, 4814)

Virgula Tertio suo: indecens es
Virgula aan haar Tertius: je bent een geil kereltje
(C.I.L. IV, 1881)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Nikkers en negers in kinderboekjes

Bij het opruimen van onze "rommel" kamer vond ik tussen mijn oude kinderboeken een typisch 60-er jaren boekje: Oki en Doki bij de nikkers door Henri Arnoldus (1919-2002) en Carel Willem (Carol) Voges (1925-2001). Het zijn de kinderboekjes waarmee mijn generatie is opgevoed en die mijn leeftijdgenoten bekend moeten voorkomen.

Nee, de negers slapen niet.
"Jammer, dat de blanke mensen niet op ons eiland komen, anders..."
"Anders aten we ze op!" roepen de negers, die rond de hut van het opperhoofd zitten. "Blanke mensen smaken fijn," zegt het opperhoofd. Hij likt zijn lippen eens af.

Het is het tijdperk van de Bimbo-box, die ik in mijn blog Achter de feiten aan al eens vermeldde. Het is om je wild voor te schamen. Het is pas 50 jaar geleden dat dit soort boekjes bon ton waren. Godfried Bomans (1913-1971) schreef De Avonturen van Pa Pinkelman en ook deze boekjes werden geïllustreerd door Carol Voges. Er was sprake van een mateloze onnozelheid, onwetendh…

Non-conformisme

Ik heb een zwak voor mensen die zich non-conformistisch opstellen. Zij geven onze wereld kleur en zorgen er telkens voor dat ons referentiekader wordt doorbroken, gewild of ongewild. Zo kan ik veel plezier beleven als product en functie door non-conformisten worden losgekoppeld. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Duchamp met zijn pissoir, zijn kruk met wiel of Picasso met zijn zadel en fietsstuur. De kunstenaar koppelt de onderdelen los van hun functie en er ontstaat een nieuwe realiteit waarbij het nieuwe beeld een andere betekenis krijgt. Het is maar hoe je naar de diverse onderdelen kunt kijken.

De kunstenaar is volgens mij niet op zoek naar nieuwe functies of nieuwe beelden. Hij gebruikt wat hij in zijn omgeving ziet. Picasso ging bijna associatief te werk. Ik heb thuis de DVD "Le Mystère Picasso" en daarin is te zien hoe Picasso van het een op het ander komt. Hij produceert omdat hij niet anders kan, het ligt in zijn aard opgesloten om met beelden bezig te zijn.

Nieuwe…

Omdenken, het overwegen meer dan waard

Omdenken is een andere manier om naar de werkelijkheid te kijken. We kunnen door omdenken anders tegen problemen aankijken. Dit omdenken is voortgekomen uit het besef dat wij zelf onderdeel van het probleem zijn. Problemen bestaan namelijk als wij het moeilijk vinden om het beeld van wat het zou moeten zijn los te laten, om open te staan voor wat is of zou kunnen zijn. Uitgangspunt bij omdenken is dat als we het gevoel hebben dat we steeds vaster in het probleem draaien als we op een bepaalde manier op de werkelijkheid drukken, we beter eens de andere kant op kunnen bewegen. Omdenken levert vaak verrassende inzichten op en is eigenlijk niet meer of minder dan het stoppen met het zogenaamde vastdenken.

Als je handelen baseert op iets wat je níet wilt (een probleem), is de kans groot dat je in een neerwaartse spiraal belandt. Je bent dan als het ware bezig aan het dweilen met de kraan open. Bovendien is er meestal sprake van het waterbed-effect: druk ergens op het waterbed en ergens and…